Know Your CTS Number from Survey Number/Survey Number from CTS Number


म.ज.म.अ 1966 मधील कलम 122 नुसार अधिसुचित स.नं./ग.नं.यांचे नगर भूमापन क्रमांकांशी मॅपिंग करण्याचे काम चालू आहे.सदरची माहिती दिसत नसल्यास कृपया संबंधित तालुक्याच्या उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, कार्यालयाशी संपर्क साधावा.