Download Facility for Digitally signed 7/12, 8A and Property Card

Regular Login     OTP Based Login

   

Note: Regular login व OTP Based login यांचे वॉलेट वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे दोघांचे वॉलेट बँलेस वेगवेगळे आहेत. एका Login मधील रक्कम दुस-या Login मध्ये वापरता येणार नाही.


Refund Policy
  • Payment gateway द्वारे अभिलेखांच्या नक्कल वितरणाची घेण्यात येणारी फी ही अग्रिम भरणा स्वरुपाची असलेने जर काही कारणास्तव फी भरूनही नक्कल प्राप्त झाली नाही तर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था त्याच अभिलेखाची इतर कोणत्याही वेळी नक्कल घेण्यासाठी सदर अग्रिम चा वापर करू शकेल किंवा इतर अभिलेखांची नक्कल घेणेसाठी सदर अग्रिम चा वापर करू शकेल. कोणत्याही परिस्थितीत अग्रिम रक्कम परत केली जाणार नाही.
  • The amount deposited through payment gateway toward getting copies of Land related documents is treated as advance amount. In case, after depositing amount if the Payee does not receive the requested documents the Payee is entitled to make use of the deposit amount for getting requested document as and when available or Payee can make use of the deposit amount for requesting copies of other land related documents. (In any case amount once deposited will not be refundable).

जर आपले ऑनलाईन पेमेंट बँकेकडून Successful झाले असेल पण या वेबसाईट वरील my balance मध्ये जमा झालेले दिसत नसेल तर 'Check Payment Status' या बटनावर क्लिक करावे व त्यासाठी आवश्यक असलेला PRN नंबर आपण लॉगिन करून Payment Status या option मधून त्या transaction साठी बघू शकता.(सूचना: डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ आणि प्रॉपर्टी कार्ड सर्व शासकीय व कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येईल.)
(Notice: Digitally signed 7/12, 8A and Property Card can be used for all official and legal purposes.)
The information provided online is updated and no physical visit is required.

Please contact or communicate with your bank for payment failure queries.

Content of this website is owned, published and managed by Revenue Department, Government of Maharashtra.