Download Facility for Digitally signed 7/12, 8A and Property Card

Regular Login     OTP Based Login


जर आपले ऑनलाईन पेमेंट बँकेकडून Successful झाले असेल पण या वेबसाईट वरील my balance मध्ये जमा झालेले दिसत नसेल तर 'Check Payment Status' या बटनावर क्लिक करावे व त्यासाठी आवश्यक असलेला PRN नंबर आपण लॉगिन करून Payment Status या option मधून त्या transaction साठी बघू शकता.(सूचना: डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ आणि प्रॉपर्टी कार्ड सर्व शासकीय व कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येईल.)
(Notice: Digitally signed 7/12, 8A and Property Card can be used for all official and legal purposes.)


You can send us your feedback and suggestions on help.mahabhumi@gmail.com for improving service.

Content of this website is owned, published and managed by Revenue Department, Government of Maharashtra.